Anpassad undervisning

Hjälpteori/Anpassad teoriundervisning

Behöver du hjälp med din teoriundervisning?

Nu har vi möjlighet att hjälpa dig om du är dyslektiker, har ADHD, annat hinder eller om du av annan orsak behöver hjälp med din teori.

Utbildningen lägger vi upp efter dina behov och önskemål. Du har möjlighet att läsa enskilt med lärare eller i en mindre grupp med lärare, där vi går igenom det som behövs inför ett teoriprov.

Om du är i behov av ett muntligt prov har vi möjlighet att hjälpa till med det.

Krav på intyg:

Kravet från Trafikverket är att du lämnar in en ansökan och en utredning, för att veta vilken typ av prov du får rätt till (muntligt eller förlängd tid). Den utredningen kan vi erbjuda dig på trafikskolan.

Har du en dokumenterad diagnos kostar utredningen 600:-
Om du inte har en dokumenterad diagnos kostar utredningen 1200:-

  • Teorilektion (enskilt) 600 kr á 55 min
  • Materialkostnad tillkommer

Om du inte kan komma ska du avboka senast dagen innan före kl.13.00. Annars måste vi tyvärr debitera dig för den uteblivna tiden.